sv
Omm oss Norco Interior

Norco Interior

Vår samlade kunskap och erfarenhet gör oss till specialister inom vårt område. Med kompetenta medarbetare, bra lokaler och nya fabriker är vi ledande inom vår bransch.

Om oss

Norco Interior är ett av de ledande inrednings företagen i Norden och Central- och Östeuropa. Vi kan butiksinredning, men också restauranginredning, hotellinredning och inredningar för offentliga miljöer.  Vi producerar själva i både trä och metall men har också ett omfattande nätverk av underleverantörer. Vi verkar genom tre helägda dotterbolag, i Sverige, Norge och Polen, och har två produktionsanläggningar i Polen på cirka 40 000 kvm med både metall och träproduktion.

 Modern produktion gör att vi kan vara en kostnadseffektiv och pålitlig partner som levererar högkvalitativa lösningar. Vi kan serva alla, från mindre lokala företag till stora internationella kunder med globala fotavtryck.

 Norco Interior sysselsätter ca. 400 personer och omsätter cirka 900 miljoner SEK.

Attraktiva

För att locka kunder måste du visa dig själv från din bästa sida. Vi vet vad som säljer och kan vägleda dig. Vi håller oss uppdaterade och vet allt om trender och vad som händer på marknaden!

Solida

Med lång erfarenhet, dedikerade anställda, god ekonomi och god arbetsmiljö är vi en partner du kan lita på. Med oss kan du vara säker på att ditt jobb kommer att bli gjort!

Engagerade

Kompetenta och engagerade medarbetare är viktiga för att driva en bra butik. Detta gäller också för oss. Vi brinner för detta jobbet och är inte nöjda förrän du är!

Historia

Norco Interior etablerades 1956 i Stranda på Norges västkust. Företaget var en av de första leverantörerna av moduluppbyggda butiksinredningar. De första 15 åren var kunderna utan undantag matvarubutiker, men i mitten på 80-talet började man fokusera på fackhandel vilket blev en omedelbar framgång. Norco Interior växte snabbt och etablerade därför sin egen designavdelning i Oslo och redan 1992 startade man sin första fabrik i Polen. 2006 flyttades all produktion, både trä och metall, till Polen. Allt sedan dess har bolaget stadigt utvecklats både i Norge och Polen och stärktes ytterligare i Sverige i och med samgåendet med Spectra Collection 2014 och KS Projekt 2017

Norco Interior har genom lång erfarenhet och hög service blivit en erkänd leverantör av butiksinredning, restauranginredning, hotellinredning och inredning för offentliga miljöer. Allt från nyckelfärdiga butiker till små speciallösningar på hela den Europeiska marknaden.

Norco Interior ägs sedan 2022 av Accent Equity.

Produktion

Med totalt över 40 000 m² av egenägd  trä och stålvaruproduktion ger det oss möjligheter som många konkurrenter inte har. Vi producerar per order och har en kort väg till färdig produkt.

hållbar hotellinredning
hållbar hotellinredning

Hållbarhet

Ett aktivt miljötänkande och kontinuerlig förbättringsarbete styr Norco Interiors verksamhet. Vi drivs av ett genuint intresse för vår miljö och vi har sedan länge arbetat aktivt för att minska vårt ekologiska fotavtryck. Befintliga miljölagar och andra bestämmelser ses som minimikrav och målet för vårt miljösystem är att arbeta för att ytterligare minimera miljöpåverkan.

Vi värmer upp våra lokaler med spill från vår produktion, vi har solceller på vår frabrik, vi köper grön EL, vi har en tydlig elbils policy. Detta är bara några initiativ i vår strävan att bli CO2 neutrala.

Det är ledningens och alla anställdas ansvar att utföra sina uppgifter i enlighet med riktlinjerna och att företaget arbetar med en långsiktig förbättringsplan för att uppnå minimal resursförbrukning och miljöpåverkan i framtiden.

Lär mer om vårt hållbarhets-arbete

Kvalitetssystem

Alla anställda är ansvariga för att följa rutinerna i bolagets kvalitetssystem. Våra fabriker är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och självfallet är vi också miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Våra referens projekt!