sv
Projekt process Norco Interior

Det börjar med dig

Byggprojektledning är en process som börjar med din vision. Vi leder projekt och processer i samtliga skeden, definierar målbild och skapar underlag för långsiktiga lösningar. Tillsammans bygger vi upp en projektorganisation bestående av strategiska samarbetspartners, specialister inom bygg och konstruktion, inredningsproducenter och arkitekter. Genom kontinuerlig uppföljning ser vi till att ditt projekt genomförs bästa tänkbara sätt, och vi är med dig hela vägen.

Norco Interior location visit
Norco Interior Timeplan
Norco Interior location visit

1. Platsbesök och lokalanalys

Vi startar med en genomgång, fotografering samt uppmätning av er lokal. Vi går även igenom lokalens förutsättningar när det gäller golv, tak, belysning  och VVS. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att applicera konceptet på lokalen.

Norco Interior Timeplan

2. Tidsplan och projektplanering

Vi gör en tidsplan över hela projektet, med utgångspunkt från öppningsdatumet och bakåt. Tidsplanen och byggnationsplanen spikas, där hänsyn tas för planering av golv, tak, belysning, fasad, VVS samt inplanering av inredningskoncept.

3. Konstruktionsritningar

Vi kan i de fall det efterfrågas leverera ritningar till alla projektets delar såsom, lokal, golv, fasad, belysning samt givetvis interiörkonceptet.

4. Byggnation och installation

Vi ser till att boka och hålla regelbundna byggmöten och säkerställer att projektet håller den faställda tidsplanen.

5. Leverans och kvalitetssäkring

Efter färdigställande ser vi till att slutbesikta tillsammans med kund och byggare. Vi sammanställer allt i ett besiktningsprotokoll och sergivetvis till att avhjälpa eventuella avvikelser.

Allt eller lite

Oavsett hur ditt butiks-, inredningsprojekt ser ut hjälper vi dig att skapa en miljö där människor trivs och företag växer.

Om du är nyfiken för vad vi kan göra för dig:

Kontakta oss