sv
Produktion hos Norco Interior

Produktion

Erfarenhet och branschkunskap både när det gäller kundernas behov, material och hur man tillverkar.

Produktion

På Norco Interior går design och produktion hand i hand.

Vi på Norco Interior har lång erfarenhet av branschen, både gällande kundernas behov och hur man tillverkar. Vi har lärt oss vad rationell produktion innebär. En modern maskinpark i kombination med väldokumenterade processer både på anskaffnings och produktionssidan ger oss flexibilitet att producera volym för lager, men även att skräddarsy enskilda lösningarna. Vi kan snabbt ställa om från att producera stora volymer inredning till en av Europas största butikskedjor till att arbeta med en annan kunds nya design eller prototyp.

Detta kommer våra kunder till gagn genom att vi kan hålla konkurenskraftiga priser med bibehållen hög kvalitet. Dessutom medför det att vi kan korta och säkra leveranstiderna - vilket i sin tur gör att du som kund kan var säker på att beställningen levereras på utsatt tid.

Konstruktion

Våra konstruktörer ser till att koncept-, inrednings- och arkitektritningar översätts till fungerande produktionshandlingar. Vi konstruerar i Solid Works. Granskningshandling i 3D gör det enkelt för alla att förstå hur den slutliga produkten kommer att se ut före produktion.

Våra konstruktörer och projektledare kan, med sin erfarenhet av att jobba med inredning, även vara ett bollplank tidigt i processen när ni planerar att ta fram nya koncept och inredningsdetaljer. Exempelvis vid val av material, ytbehandling, produktionsmetod och annat som kan påverka produktens pris, kvalitet och hållbarhet över tid. 

Garanti och Kvalitet

När din inredning är producerad och uppdraget är slutfört, så finns vi kvar. Vi finns tillgängliga för tilläggsbeställningar, uppdateringar och underhållsarbete men också för en eventuell felsökning.

Du får alltid snabb hjälp och service av personal som har kännedom om just din inredning. Det garanterar vi!

"Vi arbetar ständigt med att utveckla oss, för att matcha framtidens trender och produkter."

Ove Opseth, CEO Norco Interior

Vill du veta mer om vår produktion?